LOVESEXY ( プリンス曲リスト )

殿下はわが神 > LOVESEXY

[1] EYE NO (5'20)
[2] ALPHABET ST. (6'06)
[3] GLAM SLAM (5'07)
[4] ANNA STESIA (4'59)
[5] DANCE ON (3'44)
[6] LOVESEXY (5'50)
[7] WHEN 2 R IN LOVE (3'59)
[8] I WISH U HEAVEN (2'44)
[9] POSITIVITY (7'19)

殿下はわが神 > LOVESEXY